รหัสสินค้า :30U6P45
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : Bridge Rectifier

30U6P45 Toshiba

Contact us