รหัสสินค้า : 30L6P45
ผู้ผลิต : Toshiba
ประเภท : Bridge Rectifier

Contact us