รหัสสินค้า :30L6P45
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : Bridge Rectifier

30L6P45 Toshiba

Contact us