รหัสสินค้า :1DI200Z-120
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : Transistor Module

1DI200Z-120 Fuji Electric

Contact us