รหัสสินค้า :301CNQ045
ผู้ผลิต :International Rectifier
ประเภท : Diode Module

301CNQ045 International Rectifier

Contact us