รหัสสินค้า :300YD13
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : Diode

300YD13 Toshiba

Contact us