รหัสสินค้า :300UR60A
ผู้ผลิต :Vishay Semiconductor
ประเภท : Diode

300UR60A Vishay Semiconductor

Contact us