รหัสสินค้า :300UR40A
ผู้ผลิต :Vishay Semiconductor
ประเภท : Diode

300UR40A Vishay Semiconductor

Contact us