รหัสสินค้า :300U60A
ผู้ผลิต :Vishay Semiconductor
ประเภท : Diode

300U60A Vishay Semiconductor

Contact us