รหัสสินค้า :300U40A
ผู้ผลิต :Vishay Semiconductor
ประเภท : Diode

300U40A Vishay Semiconductor

Contact us