รหัสสินค้า : SGH80N60UFD
ผู้ผลิต : Fairchild
ประเภท : IGBT

Contact us