รหัสสินค้า : SFH6345
ผู้ผลิต : Vishay Semiconductor
ประเภท : Integrated Circuit

Contact us