รหัสสินค้า : SFH6156-3
ผู้ผลิต : Vishay Semiconductor
ประเภท : Integrated Circuit

Contact us