รหัสสินค้า : SFH600-2
ผู้ผลิต : Vishay Semiconductor
ประเภท : Integrated Circuit

Contact us