รหัสสินค้า : SFH450V
ผู้ผลิต : Infineon
ประเภท : Diode

Contact us