รหัสสินค้า : SF3JZ47
ผู้ผลิต : Toshiba
ประเภท : SCR

Contact us