รหัสสินค้า : SF30J13
ผู้ผลิต : Toshiba
ประเภท : SCR

Contact us