รหัสสินค้า : SF16JZ51
ผู้ผลิต : Toshiba
ประเภท : SCR

Contact us