รหัสสินค้า : SF10JZ47
ผู้ผลิต : Toshiba
ประเภท : SCR

Contact us