รหัสสินค้า : SF10A400HD
ผู้ผลิต : Kodenshi Korea Corp.
ประเภท : Diode

Contact us