รหัสสินค้า : SE1059LMHL-NT
ผู้ผลิต : SAMSUNG Semiconductor
ประเภท : Integrated Circuit

Contact us