รหัสสินค้า : SDA250AA80
ผู้ผลิต : SanRex
ประเภท : Power Module

Contact us