รหัสสินค้า : SDA100AA80
ผู้ผลิต : SanRex
ประเภท : Diode Module

Contact us