รหัสสินค้า : SD2942
ผู้ผลิต : STMicroelectronics
ประเภท : RF Transistor

Contact us