รหัสสินค้า : SCN2681AC1N28
ผู้ผลิต : Philips
ประเภท : Integrated Circuit

Contact us