รหัสสินค้า : SC87C451CCA68
ผู้ผลิต : Philips
ประเภท : Integrated Circuit

Contact us