รหัสสินค้า : SC56F8034V
ผู้ผลิต : Freescale Semiconductor
ประเภท : Integrated Circuit

Contact us