รหัสสินค้า : 1D500A-030A
ผู้ผลิต : Fuji Electric
ประเภท : Transistor Module

Contact us