รหัสสินค้า :1D500A-030A
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : Transistor Module

1D500A-030A Fuji Electric

Contact us