รหัสสินค้า :2SK2698
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : MOSFET

2SK2698 Toshiba

Contact us