รหัสสินค้า :2SK2663
ผู้ผลิต :Shindengen Electric
ประเภท : MOSFET

2SK2663 Shindengen Electric

Contact us