รหัสสินค้า :2SK2651
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : MOSFET

2SK2651 Fuji Electric

Contact us