รหัสสินค้า :PM45502C
ผู้ผลิต :Hitachi
ประเภท : MOSFET Module

PM45502C Hitachi

Contact us