รหัสสินค้า :2SK2649
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : MOSFET

2SK2649 Fuji Electric

Contact us