รหัสสินค้า :2SK2645
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : MOSFET

2SK2645 Fuji Electric

Contact us