รหัสสินค้า : 1D300A-030
ผู้ผลิต : Fuji Electric
ประเภท : Transistor Module

Contact us