รหัสสินค้า :2SK2611
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : MOSFET

2SK2611 Toshiba

Contact us