รหัสสินค้า :2SK2608
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : MOSFET

2SK2608 Toshiba

Contact us