รหัสสินค้า :2SK2605
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : MOSFET

2SK2605 Toshiba

Contact us