รหัสสินค้า :2SK2603
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : MOSFET

2SK2603 Toshiba

Contact us