รหัสสินค้า :2SK2601
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : MOSFET

2SK2601 Toshiba

Contact us