รหัสสินค้า :2SK2563
ผู้ผลิต :Shindengen Electric
ประเภท : MOSFET

2SK2563 Shindengen Electric

Contact us