รหัสสินค้า :2SK2542
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : MOSFET

2SK2542 Toshiba

Contact us