รหัสสินค้า :2SK2401
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : MOSFET

2SK2401 Toshiba

Contact us