รหัสสินค้า :2SK2398
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : MOSFET

2SK2398 Toshiba

Contact us