รหัสสินค้า :2SK2225
ผู้ผลิต :Hitachi
ประเภท : MOSFET

2SK2225 Hitachi

Contact us