รหัสสินค้า :2SK2200
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : MOSFET

2SK2200 Toshiba

Contact us