รหัสสินค้า :2SK2177
ผู้ผลิต :Shindengen Electric
ประเภท : MOSFET

2SK2177 Shindengen Electric

Contact us