รหัสสินค้า :2SK2142
ผู้ผลิต :Sanyo
ประเภท : MOSFET

2SK2142 Sanyo

Contact us