รหัสสินค้า :2SK2045
ผู้ผลิต :Sanyo
ประเภท : MOSFET

2SK2045 Sanyo

Contact us