รหัสสินค้า :2SK2039
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : MOSFET

2SK2039 Toshiba

Contact us