รหัสสินค้า :2SK2018
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : MOSFET

2SK2018 Fuji Electric

Contact us